image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Informace o škole


     Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice je jedinou školou v České republice, která poskytuje ucelené vzdělání v oboru plynárenství a souvisejících oborech zaměřených na stavební činnosti a stavebně — montážní práce v oblasti technických zařízení budov (plyn, voda, topení, elektroinstalace, odtahy spalin — komíny, energetika). Díky své výjimečnosti a kvalitě byla škola vybrána a zřizovatelem (Pardubický kraj) zařazena do skupiny prestižních školských zařízení.


 

Charakteristika školy

     Vzdělávací programy jsou zaměřeny převážně na profesní přípravu techniků pro stavebně-montážní činnosti, budování, rekonstrukce, správu a obsluhu inženýrských sítí a technických zařízení budov.

     Díky spolupráci s množstvím sdružení, firem, společností a organizací, které reprezentují podnikatelskou a vzdělávací sféru, zaujímá Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice nezastupitelné a jedinečné místo v oblasti vzdělávání v technických oborech.

     Škola každoročně rozšiřuje své aktivity a působnost, aby v co nejširším spektru sloužila požadavkům praxe a požadavkům trhu práce. Vzdělávací a jiné aktivity se realizují v těchto činnostech:

 1. HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE
  1. Střední odborné učiliště plynárenské poskytuje střední vzdělávání v souladu s cíli dle § 57 Zákona č.561/2004 Sb. a podle vzdělávacích programů (§ 3 téhož zákona)
  2. Domov mládeže poskytuje školské služby dle § 117 Zákona č. 561/2004 Sb.
  3. Školní jídelna poskytuje školské služby dle § 119 Zákona č. 561/2004 Sb.
 2. DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE
  1. kurzy svařování, pájení a periodické přezkušování
  2. pedagogické minimum pro instruktory pracovišť praktického vyučování
  3. rekvalifikační kurzy
  4. odborná cvičení
  5. ubytovací a stravovací služby
  6. stavebně montážní činnosti
  7. činnosti v oblasti TZB (technické zařízení budov)
  8. kontrolní a revizní činnosti v oblasti TZB

     Uvedené činnosti směřují k vytváření vzájemných vazeb mezi školou a podnikatelskou sférou, zaručují aktualizaci vzdělávacího procesu dle potřeb praxe a tyto požadavky současně přenášejí do výuky v učebních a studijních oborech vzdělání.

     Naznačený trend zvyšuje efektivnost i provázanost vzdělávacího systému a současně podněcuje k uvědomění si nutnosti celoživotního vzdělávání ze strany posluchačů i ze strany vyučujících, resp. přednášejících. Spoluvytváří i „image“ školy v tom smyslu, že zástupci podniků a firem se stále častěji obrací na školu s požadavkem vytvoření nebo aktualizace vzdělávacího programu, resp. kurzu nebo školení s důvěrou v jejich úspěšnou realizaci a užitečnost.

     Tato koncepce vzdělávání vede ke zkvalitňování celého procesu, avšak klade značné nároky na odbornost a profesionalitu pedagogů. Ti jsou nuceni v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků stále více spolupracovat se vzdělávacími institucemi, společnostmi a firmami zaměřenými na plynárenství a příbuzné obory.

     Cílovým stavem je převzetí poradenské a vzdělávací funkce pro podnikatelskou sféru i pro ostatní střední školy pro obor plynárenství. Tento cíl je částečně splněn, ve větší míře využívají naše služby subjekty podnikatelské sféry. Střední školy, potýkající se často s existenčními problémy a nedostatkem finančních prostředků, využívají naši nabídku omezeně.

Výše uvedené aktivity prosazujeme prostřednictvím:

 • ČPS Praha (Českého plynárenského svazu)
 • ČSTZ (Českého sdružení pro technická zařízení)
 • Grémia pro odborné plynárenské vzdělávání
 • Hospodářské komory České republiky
 • ASPP (Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů)
 • České svářečské společnosti ANB
 • GAS spol. s r.o.
 • Společností skupiny Innogy
  a mnoha dalších firem a společností, zabývajících se činnostmi souvisejícími s našimi obory.


Organizační struktura školy

 

 

     Naše SOU tvoří uzavřený komplex, který zajišťuje veškeré potřebné funkce pro provoz. Uvnitř areálu se nacházejí kromě školy a dílen určených pro výuku i domov mládeže, jídelna a další zařízení (např. tělocvična, sauna, posilovny, tenisové kurty, výukové polygony aj.). Zabezpečení vstupu do objektů školy je řešeno elektronickým docházkovým čipem a dozory pedagogických pracovníků. Areál Středního odborného učiliště plynárenského se nachází v severní části města, v blízkosti nákupního hypermarketu Albert a Family Center.

GPS souřadnice:   50°03'12.6"N+15°45'53.9"E

Teoretická výuka a odborný výcvik probíhají v těchto učebních a studijních oborech:
36-56-H/01 (ŠVP) Kominík – 1. a 2. ročník
36-52-H/01 (ŠVP) Instalatér – 1., 2 a 3. ročník
36-52-H/02 (ŠVP) Mechanik plynových zařízení – 1., 2. a 3. ročník
39-41-L/02 (ŠVP) Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení – 1. ročník.
39-41-L/02 (ŠVP) Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení s možností získání výučního listu v oboru vzdělání Instalatér – 2., 3. a 4. ročník.
36-45-L/52 (ŠVP) Technik plynových zařízení a tepelných soustav – 1. a 2. ročník.

 

U všech oborů má žák možnost získat základní kurzy:
svařování plamenem
svařování elektrickým obloukem
svařování plastů – základní kurz
pájení mědi

 

Spojení do Pardubic vlakem, výstup Pardubice, hl. nádraží. Dále městskou dopravou.

Spojení městskou hromadnou dopravou od nádraží ČD a ČSAD, výstup Poděbradská - u hypermarketu Albert a Family Center - linky 3,7,11,17, poblíž (500m Polabiny-točna) staví linky 2,4,14,23.

trolejbus č.3 od hlavního nádraží (směr A) ZDE (Jízdní řády všech linek MHD: ZDE)