image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Přijímací řízení - 1.kolo
Obor:Technik plynových zařízení a tepelných soustav 36-45-L/52
Obor: Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02

Obor: Mechanik plynových zařízení 36-52-H/02
Obor: Instalatér 36-52-H/01
Obor: Kominík 36-56-H/01


Pravidla pro odevzdávání zápisového lístku ve školním roce 2019/2020

Předběžná přihláška do domova mládeže

Podrobné informace k nástupu do prvního ročníku a případně i k pobytu v domově mládeže obdrží přijatý žák v měsíci červnu 2020.
Informace pro přijetí ke vzdělávání pro š.r. 2020/21: ZDE (Počty přijímaných, organizace řízení)


13.5.2020:
informace k PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (finální verze ministerstva školství)

 


PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

Do prvního ročníku tříletého učebního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:

 • povinnou školní docházku nebo úspěšné ukončili základní vzdělávání před ukončením povinné školní docházky
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře).

   

  Do prvního ročníku čtyřletého studijního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:
 • povinnou školní docházku nebo úspěšné ukončili základní vzdělávání před ukončením povinné školní docházky
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy, resp. zřizovatelem školy (Pardubický kraj), pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře).

   

  Do prvního ročníku dvouletého nástavbového studijního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:
 • vyučení v oboru „Mechanik plynových zařízení“ nebo „Instalatér“.
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy, resp. zřizovatelem školy (Pardubický kraj), pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře).

   

  Informace k přijímacímu řízení (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)  Tiskopisy přihlášek

  denní studium
  36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení,
  36-52-H/01 Instalatér,
  36-56-H/01 Kominík,
  39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení,
  39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (ŠVP Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení se zaměřením na tepelná čerpadla a vzduchotechniku)

  nástavbové studium
  36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav

  počítadlo.abz.cz