image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Předběžná přihláška na domov mládeže - JEN PRO CHLAPCE
UBYTOVÁNÍ POUZE PRO CHLAPCE
Přednost mají žáci SOU plynárenského s nejvyšší prioritou u žáků 1.ročníků

Žáci z jiných středních škol doplňují celkovou kapacitu domova mládeže, přičemž se přihlíží k pořadí došlých přihlášek a dojezdovým časům.
O schválení ubytování jsou uchazeči informování písemnou formou (e-mailem).
(Tato předběžná přihláška není oficiálním tiskopisem pro přihlášení k ubytování)

UPOZORNĚNÍ:

Studenty vysokých škol nemůžeme ze zákona ubytovávat (viz vyhláška 108/2005, par. 2 , odst. 1 - "...Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy..."

Odesílání předběžné přihlášky od 11.6.2020 do odvolání POZASTAVENO
Žáky z jiných škol do 25.8. včetně nepřijímáme (přednost mají naši žáci). Žáci 1.roč. SOUP si zajišťují ubytování přes papírový dotazník, který obdrželi nebo kontaktují p.Slavíkovou (slavikova@souplyn.cz) nebo p.Květenského (kvetensky@souplyn.cz)

Obsazenost DM:
Volná lůžka pro šk.r. 2020-21: ZCELA NAPLNĚNO
()